fbpx

Regulamin basen z gąbkami

Flypark Poznań

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU Z GĄBKAMI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU Z GĄBKAMI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Poznaniu, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Strefa Basen z gąbkami jest integralną częścią Parku. Korzystając z niej, należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego.
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z trampolin znajdujących się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających - zgodnie ze wskazówkami pracowników FlyPark.
 5. Podczas korzystania z trampolin znajdujących się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników FlyPark.
 6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 7. Jednocześnie do basenu może skakać jedna osoba z jednej trampoliny i z jednej atrakcji stacjonarnej.
 8. Po wylądowaniu w basenie/na poduszce należy go niezwłocznie opuścić.
 9. Zabrania się: 
 10. a) wyrzucania gąbek z basenu i rzucania gąbkami,
  b) dokopywania się do dna basenu (w sytuacji jeśli Użytkownik zgubił jakiś przedmiot podczas przebywania w basenie winien to zgłosić obsłudze Parku. Obsługa po zamknięciu obiektu taki przedmiot wyciągnie), 
  c) wskakiwania do basenu z gąbkami i na poduchę w pozycji "głową do dołu", gdyż mogą one spowodować poważne urazy i uszkodzenia ciała a nawet trwałe kalectwo. 
 11. Przy lądowaniu w basenie należy bezwzględnie schować język za zębami.
 12. Przy lądowaniu na nogach należy ugiąć nogi w kolanach, a przy lądowaniu na plecach należy przyciągnąć podbródek do klatki piersiowej i lekko zacisnąć szczękę.
 13. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności Użytkownikom zamierzającym wykonywać bardziej złożone ewolucje celem zminimalizowania ryzyka wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy sobie lub innym Użytkownikom Parku.
 14. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary lub soczewki kontaktowe.
 15. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy basenu gąbek, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.
 16. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika FlyPark jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.