fbpx

Regulamin korzystania ze strefy Byk

Flypark Poznań

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE STREFY BYK

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY BYK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Poznaniu, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Strefa „Byk” jest integralną częścią Parku. Korzystając z niej należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej. 
  2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego.
  3. Przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji „Byk”, znajdującej się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających – zgodnie ze wskazówkami pracowników FlyPark.
  4. Podczas korzystania z atrakcji „Byk”, znajdującej się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników FlyPark. 

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - STREFA BYK

  1. Zakaz korzystania z urządzenia przez dzieci poniżej 4. roku życia i przez osoby o wadze przekraczającej 100 kg.
  2. Instruktor oraz obsługa Parku mają prawo odmówić wstępu na urządzenie, jeśli zauważą przeciwwskazania do korzystania z urządzenia.
  3. Użytkownik ma obowiązek poinformowania instruktora o przebytych kontuzjach, które mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z urządzenia. Wszelkie wady postawy oraz choroby kręgosłupa mogą być uznane za przeciwwskazanie do użytkowania.
  4. Z urządzenia można korzystać tylko w obecności trenera/opiekuna sali.
  5. Podczas korzystania należy zachować ostrożność oraz słuchać wskazówek Trenera dotyczących prawidłowego zachowania się.
  6. UWAGA! Korzystanie z urządzenia niesie ze sobą element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia należy usiąść wygodnie i chwycić element przeznaczony do przytrzymania użytkownika - tzw. „SZNUR”.