fbpx

Regulamin korzystania ze zjeżdżalni (Ponton Square)

Flypark Poznań

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE ZJEŻDŻALNI

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI (PONTON SQUARE)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark Poznań, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Ponton Square jest integralną częścią Parku. Korzystając z tej strefy należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń znajdujących się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających - zgodnie ze wskazówkami pracowników FlyPark.
 4. Podczas korzystania ze strefy Ponton Square znajdującej się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników FlyPark.
 5. Korzystanie ze zjeżdżalni wymaga zakupu biletu uprawniającego do skorzystania z Parku. Rodzaj i cennik biletów jest dostępny na stronie fly-park.eu/poznan lub na recepcji Parku.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 1. Wchodzenie na zjeżdżalnie jest dozwolone tylko wtedy, gdy w obszarze strefy znajduje się trener nadzorujący korzystanie ze strefy.
 2. Przed zjazdem należy schować pasek do pontonu, następnie usiąść w pontonie i wyciągnąć nogi na zewnątrz.
 3. W pontonie może zjeżdżać tylko jedna osoba.
 4. Zabrania się zjeżdżania, jeśli poduszka do lądowania nie jest napompowana.
 5. Zabrania się zjeżdżania ze zjeżdżalni na innych sprzętach niż pontony.
 6. Na zjeżdżalnie można wchodzić jedynie po miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Osoby mające problemy zdrowotne mogą korzystać ze zjeżdżalni z zachowaniem szczególnej ostrożności i po konsultacji z lekarzem.
 8. Użytkownik w trakcie zjazdu powinien przyjąć pozycję z wyciągniętymi nogami oraz powinien upewnić się, że na poduszce nie przebywa inny Użytkownik zjeżdżalni. 
 9. Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja siedząca.
 10. Po zjeździe należy bezzwłocznie opuścić poduchę.
 11. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary lub soczewki kontaktowe.
 12. Wszystkie kieszenie znajdujące się w stroju Użytkownika powinny zostać całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania ze strefy Ponton Square Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, a także inne przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób lub uszkodzenie elementów strefy.
 13. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób.
 14. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.
 15. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika FlyPark jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.
 16. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.