fbpx

Regulamin korzystania z tyrolki

Flypark Rzeszów ul. Siemieńskiego

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z TYROLKI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TYROLKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Rzeszowie, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Tyrolka jest integralną częścią Parku. Korzystając z niej należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej. 
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego.
 3. Podczas korzystania z trampolin znajdujących się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników FlyPark.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Opiekunowie zezwalający na korzystanie dziecka z atrakcji czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
  2. Urządzenie nie wymaga bezpośredniego nadzoru obsługi.
  3. Na danym odcinku zjazdu na tyrolce może znajdować się wyłącznie jedna osoba.

  4. Zabrania się:
  a. chwytania w czasie zjazdu liny
  b. huśtania i wspinania na urządzenia ruchome
  c. wchodzenia trasą zjazdu
  d. schodzenia / zeskakiwania z urządzenia ruchomego w trakcie jazdy
  5. 
  Obsługa ma prawo do usunięcia z terenu FlyPark osobę nie stosujących się do niniejszego regulaminu, bez zwrotu kosztów biletu.
  6. Z tyrolki mogą korzystać: - osoby pełnoletnie, - dzieci i młodzież znające swoje ograniczenia ruchowe i możliwości

7. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty muszą być zabezpieczone tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia uczestnika oraz pozostałych osób.

 1. Zjazd następuje wyłącznie po upewnieniu się, że nic i nikt nie stoi na przeszkodzie
 2. Zjeżdżać może maksymalnie jedna osoba naraz.

  10. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom Parku.

  11. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.

  12. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika FlyPark jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika