Regulamin korzystania ze strefy malucha

Flypark Rzeszów ul. Siemieńskiego

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE STREFY MALUCHA

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY MALUCHA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Rzeszowie, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Strefa Malucha jest integralną częścią Parku. Korzystając z nich należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej. 
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego
 3. Przed przystąpieniem do korzystania ze strefy malucha znajdujących się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających - zgodnie ze wskazówkami pracowników FlyPark.


  II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  1. Strefa malucha jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 1 do 4 roku życia.
  2. 
  Rodzic / opiekun ma obowiązek stałej opieki nad dzieckiem.
  3. Obowiązuje zakaz noszenia pieluch jednorazowych u dzieci uczących się samodzielności.
  4. Obowiązuje zakaz skakania z podestu do kulek.
  5. Na zjazd znajdujący się w strefie wchodzimy po miękkich stopniach.
  6. Należy upewnić się przed zjazdem, że nie ma żadnej przeszkody.
  7. Nie wynosimy zabawek i przedmiotów ze strefy malucha do innych części parku.
  8. Nie przynosimy nic z innych części parku do strefy malucha.