fbpx

Regulamin korzystania z roll glider

FlyPark Rzeszów ul. Przemysłowa

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z ROLL GLIDER

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ROLL GLIDER

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Rzeszowie, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Roll Glider jest integralną częścią Parku. Korzystając z użądzenia należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.  
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego.
 1. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń znajdujących się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających - zgodnie ze wskazówkami pracowników FlyPark.
 1. Podczas korzystania z Roll Glider-a znajdującego się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników FlyPark. 

  II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Korzystanie z Roll Glidera może odbywać się tylko i wyłącznie z asystą obsługi parku.
 1. Z Roll Glider-a mogą korzystać: - osoby pełnoletnie, - dzieci i młodzież powyżej 130cm oraz nieprzekraczającej wadze 100kg.
 1. Instruktor oraz obsługa Parku ma prawo odmówić wstępu na urządzenie, jeśli zauważą przeciwwskazania do zjazdu.
 1. Użytkownik ma obowiązek poinformowania instruktora o przebytych kontuzjach, które mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z urządzenia. Wszelkie wady postawy oraz choroby kręgosłupa mogą być uznane za przeciwwskazanie do użytkowania.
 1. Zabrania się celowego sięgania, kopania, przedmiotów lub innych użytkowników podczas zjazdu.
 1. Zabrania się łapania za elementy konstrukcyjne Roll Glider-a.
 1. Uprząż może zakładać tylko i wyłącznie instruktor. Po założeniu istnieje bezwzględny zakaz jakichkolwiek zmian w uprzęży. .
 1. Zabrania się odpinania kasku podczas zjazdu.
 1. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek ewolucji podczas zjazdu. 
 2. Kolana powinny pozostać ugięte.  
 3. Osoby posiadające długie włosy muszą mieć je związane i schowane pod kaskiem.  
 4. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom Parku.
 1. Zjazd następuje wyłącznie po znaku od instruktora.

  14. Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja siedząca.
 1. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary lub soczewki kontaktowe. Telefony i inne przedmioty stanowią zagrożenie dla innych użytkowników. Wszystko powinno być schowane i zapięte na zamek tak by nie wypadło podczas zjazdu.
 2. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu. 
 3. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika FlyPark jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.