fbpx

Regulamin korzystania z toru ninja

FlyPark Rzeszów ul. Przemysłowa

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z TORU NINJA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORU NINJA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Rzeszowie, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Tor Ninja jest integralną częścią Parku. Korzystając z nich należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego.

 

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z toru ninja znajdującego się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających - zgodnie ze wskazówkami pracowników FlyPark.

 

 1. Podczas korzystania z toru ninja znajdującego się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników FlyPark.
 2. UWAGA! Strefa przeznaczona dla dzieci powyżej 100 cm wzrostu lub 4 roku życia.

  II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


  1. Korzystanie z urządzenia zawiera element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia konieczne jest wspinanie, pokonywanie przeszkód, kładek ruchomych oraz elementów linowych i wyposażenia zawieszonych na wysokości. Podczas upadku, zeskoku spada się na podłogę. Miękkie podłoże w strefie nie eliminuje ryzyka wystąpienia kontuzji wypadku. Niekontrolowane upadki się zdarzają! 

  2. Korzystanie ze strefy jest możliwe wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego ( zgodnie z regulaminem ogólnym)

  3. Tor NINJA składa się z ścianki trawersowej do 2 m oraz torów sprawnościowych – 2x dolnego i 2x górnego.

  4. Tory sprawnościowe zaplanowane są w dwóch rzędach. Z każdego toru może jednocześnie korzystać jedna osoba.

  5. Aby skorzystać z atrakcji należy poczekać, aż wyposażenie pojedynczego toru jest wolne.

  6. Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie i swobodnie skorzystać z wyposażenia toru, oznacza to, że wyposażenie nie jest przeznaczone do jego użytku. W takim wypadku należy zaprzestać korzystania z wyposażenia.

  7. Nie wolno biegać skakać ani popychać innych uczestników podczas zabawy

  8. Nie wolno wspinać się po siatkach zabezpieczających.

  9. Nie wolno wchodzić na górne elementy konstrukcyjne, także te nad materacem i ścianką wspinaczkową.

  10. Nie wolno wisieć głową w dół na wyposażeniu toru.

  11. W strefie NINJA znajduję się SLACKLINE 2 taśmy do balansowania.

  12. UWAGA! Slackline służy do chodzenia balansując po napiętej taśmie pomiędzy dwoma punktami na pewnej wysokości. Przy niekontrolowanym upadku z urządzenia można doznać kontuzji, otarć.

  13. Tylko jedna osoba może korzystać z taśmy jednocześnie.

  14. Nie wolno wykonywać skoków na taśmie.

  15. Instruktor oraz obsługa Parku ma prawo odmówić wstępu na trampolinę sportową, jeśli zauważą przeciwwskazania do ćwiczeń na tym urządzeniu.

  16. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary lub soczewki kontaktowe.

  17. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika FlyPark jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika