fbpx

Regulamin korzystania z tyrolki

FlyPark Rzeszów ul. Przemysłowa

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z TYROLKI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TYROLKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Rzeszowie, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Tyrolka jest integralną częścią Parku. Korzystając z niej należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego.
 3. Podczas korzystania z trampolin znajdujących się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników FlyPark.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Opiekunowie zezwalający na korzystanie dziecka z atrakcji czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Urządzenie wymaga bezpośredniego nadzoru obsługi.
 3. Na danym odcinku zjazdu na tyrolce może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
 4. Zabrania się:
  1. chwytania w czasie zjazdu liny,
  2. huśtania i wspinania na urządzenia ruchome,
  3. wchodzenia trasą zjazdu.
 5. Obsługa ma prawo do usunięcia z terenu FlyPark osoby nie stosującej się do niniejszego regulaminu, bez zwrotu kosztów biletu.
 6. Podczas korzystania należy zachować ostrożność oraz słuchać wskazówek Trenera dotyczących prawidłowej postawy podczas zjazdu.
 7. Z tyrolki mogą korzystać osoby od 4. roku życia oraz wadze nie przekraczającej 80 kg.
 8. Zjazd następuje wyłącznie po upewnieniu się, że nic i nikt nie stoi na przeszkodzie
 9. Zjeżdżać może maksymalnie jedna osoba.
 10. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom Parku.
 11. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy „TYROLKA”, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.