fbpx

Regulamin korzystania z tyrolki

Flypark Rzeszów ul. Przemysłowa

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z TYROLKI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TYROLKI


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Rzeszowie, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Tyrolka jest integralną częścią Parku. Korzystając z niej należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego.

 3. Podczas korzystania z trampolin znajdujących się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników FlyPark.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Opiekunowie zezwalający na korzystanie dziecka z atrakcji czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Urządzenie wymaga bezpośredniego nadzoru obsługi.
 3. Na danym odcinku zjazdu na tyrolce może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
 4. Zabrania się:
  a. chwytania w czasie zjazdu liny
  b. huśtania i wspinania na urządzenia ruchome
  c. wchodzenia trasą zjazdu
  d. schodzenia / zeskakiwania z urządzenia ruchomego w trakcie jazdy.
 5. Obsługa ma prawo do usunięcia z terenu FlyPark osobę nie stosującą się do niniejszego regulaminu, bez zwrotu kosztów biletu.
 6. Z tyrolki mogą korzystać osoby od 4 roku życia, znające swoje ograniczenia ruchowe i możliwości.
 7. Zjazd następuje wyłącznie po upewnieniu się, że nic i nikt nie stoi na przeszkodzie
 8. Zjeżdżać może maksymalnie jedna osoba naraz.

  9. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom Parku.

  10. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.