fbpx

Regulamin korzystania z wieży typu spider tower

Flypark Rzeszów ul. Przemysłowa

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z WIEŻY TYPU SPIDER TOWER

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY TYPU SPIDER TOWER

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Rzeszowie, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Wieża Spider Tower jest integralną częścią Parku. Korzystając z nich należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej. 

 2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego:
 1. Przed przystąpieniem do korzystania z wieży Spider Tower znajdującej się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających - zgodnie ze wskazówkami pracowników FlyPark.

Podczas korzystania z Wieży typu Spider Tower znajdujących się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników FlyPark.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 roku życia i osób o wadze przekraczającej 100 kg.
 2. UWAGA ! Korzystanie z urządzenia niesie ze sobą element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia należy się wspinać w górę na znaczną wysokość po elastycznych pasach.

 3. Pasy wieży wspinaczkowej są elastyczne- ulegają rozciąganiu. Niekontrolowane upadki pomiędzy pasami mogą grozić kontuzją lub wypadkiem.
 4. Z wieży wspinaczkowej mogą korzystać dzieci o wzroście min.130cm. 
 5. Zabrania się schodzenia w dół wieży wspinaczkowej.
 6. Zabrania się skakania w dół pomiędzy pasami wieży wspinaczkowej. 
 7. Poczekaj na swoją kolej. W wieży wspinaczkowej może przebywać jednocześnie 3 dzieci. 
 8. Nie wolno zwieszać się głową w dół podczas korzystania z wieży.

 9. Korzystanie z urządzenia w nieodpowiednim stroju niesie ryzyko powstania otarć i uszkodzeń naskórka.

  10. Podczas skoku z wieży należy trzymać ręce skrzyżowane na klatce piersiowej  ( przy ciele) , oraz skok powinien

  11. Zęby powinny być zaciśnięte, a jeżyk schowany.

  12. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary lub soczewki kontaktowe.
 10. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom Parku.

  14. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika FlyPark jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika