fbpx

Regulamin korzystania ze strefy Byk

FlyPark Rzeszów ul. Przemysłowa

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE STREFY BYK

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY BYK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Rzeszowie, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Strefa „Byk” jest integralną częścią Parku. Korzystając z niej należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej. 
  2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego.
  3. Przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji „Byk”, znajdującej się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających – zgodnie ze wskazówkami pracowników FlyPark.
  4. Podczas korzystania z atrakcji „Byk”, znajdującej się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników FlyPark. 

II. Zasady Bezpieczeństwa Strefa BYK

  1. Zakaz korzystania z urządzenia przez dzieci poniżej 4. roku życia i przez osoby o wadze przekraczającej 100 kg.
  2. Instruktor oraz obsługa Parku mają prawo odmówić wstępu na urządzenie, jeśli zauważą przeciwwskazania do korzystania z urządzenia.
  3. Użytkownik ma obowiązek poinformowania instruktora o przebytych kontuzjach, które mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z urządzenia. Wszelkie wady postawy oraz choroby kręgosłupa mogą być uznane za przeciwwskazanie do użytkowania.
  4. Z urządzenia można korzystać tylko w obecności trenera/opiekuna sali.
  5. Podczas korzystania należy zachować ostrożność oraz słuchać wskazówek Trenera dotyczących prawidłowego zachowania się.
  6. UWAGA! Korzystanie z urządzenia niesie ze sobą element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia należy usiąść wygodnie i chwycić element przeznaczony do przytrzymania użytkownika - tzw. „SZNUR”.