fbpx

Regulamin korzystania ze strefy Eliminator

FlyPark Rzeszów ul. Przemysłowa

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE STREFY ELIMINATOR

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY ELIMINATOR

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Rzeszowie, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Strefa „Eliminator” jest integralną częścią Parku. Korzystając z niej należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji „Eliminator”, znajdującej się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających – zgodnie ze wskazówkami pracowników FlyPark.

II. Zasady Bezpieczeństwa – Strefa Eliminator

 1. Podczas korzystania z Atrakcji „Eliminator”, znajdującej się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników FlyPark.
 2. Zakaz korzystania z urządzenia przez dzieci poniżej 4. roku życia i przez osoby o wadze przekraczającej 100 kg.
 3. Instruktor oraz obsługa Parku mają prawo odmówić wstępu na urządzenie, jeśli zauważą przeciwwskazania.
 4. Użytkownik ma obowiązek poinformowania instruktora o przebytych kontuzjach, które mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z urządzenia. Wszelkie wady postawy oraz choroby kręgosłupa mogą być uznane za przeciwwskazanie do użytkowania.
 5. Z urządzenia można korzystać tylko i wyłącznie pod okiem trenera/opiekuna sali.
 6. Podczas korzystania z atrakcji należy zająć jedno  miejsce – trampolinę – przystosowane do skoków. Na jednej trampolinie może się znajdować tylko i wyłącznie jedna osoba.
 7. Podczas korzystania należy postępować według zaleceń trenera/opiekuna sali.
 8. W trakcie  korzystania z atrakcji zabrania się biegania i przeskakiwania między trampolinami.
 9. UWAGA! Korzystanie z urządzenia niesie ze sobą element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.
 10. Po zakończeniu korzystania należy szybko i sprawnie opuścić miejsce, gdzie znajduje się atrakcja.