fbpx

Regulamin korzystania ze strefy malucha

FlyPark Rzeszów ul. Przemysłowa

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE STREFY MALUCHA

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY MALUCHA


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Rzeszowie, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Strefa Malucha jest integralną częścią Parku. Korzystając z nich należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
  2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego

Przed przystąpieniem do korzystania ze strefy malucha znajdujących się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających - zgodnie ze wskazówkami pracowników FlyPark.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  1. Strefa malucha jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 4 roku życia.Rodzic / opiekun ma obowiązek stałej opieki nad dzieckiem.
  2. Obowiązuje zakaz skakania z podestu do gąbek.
  3. Nie wynosimy przedmiotów ze strefy malucha do innych części parku.
  4. Nie przynosimy przedmiotów z innych części parku do strefy malucha.