Regulamin korzystania ze strefy malucha

Flypark Rzeszów ul. Przemysłowa

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE STREFY MALUCHA

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY MALUCHA


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Rzeszowie, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Strefa Malucha jest integralną częścią Parku. Korzystając z nich należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
  2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego

Przed przystąpieniem do korzystania ze strefy malucha znajdujących się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających - zgodnie ze wskazówkami pracowników FlyPark.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  1. Strefa malucha jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 4 roku życia.Rodzic / opiekun ma obowiązek stałej opieki nad dzieckiem.
  2. Obowiązuje zakaz skakania z podestu do gąbek.
  3. Nie wynosimy przedmiotów ze strefy malucha do innych części parku.
  4. Nie przynosimy przedmiotów z innych części parku do strefy malucha.