fbpx

Regulamin korzystania ze strefy Eliminator

Flypark Poznań

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE STREFY ELIMINATOR

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY ELIMINATOR

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin FlyPark w Poznaniu, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Strefa „Eliminator” jest integralną częścią Parku. Korzystając z niej należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.

 2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego.

 3. Przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji „Eliminator”, znajdującej się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających – zgodnie ze wskazówkami pracowników FlyPark.

II. Zasady Bezpieczeństwa – Strefa Eliminator

 1. Podczas korzystania z Atrakcji „Eliminator”, znajdującej się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników FlyPark. 

 2. Zakaz korzystania z urządzenia przez dzieci poniżej 4. roku życia i przez osoby o wadze przekraczającej 100 kg.

 3. Instruktor oraz obsługa Parku mają prawo odmówić wstępu na urządzenie, jeśli zauważą przeciwwskazania.

 4. Użytkownik ma obowiązek poinformowania instruktora o przebytych kontuzjach, które mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z urządzenia. Wszelkie wady postawy oraz choroby kręgosłupa mogą być uznane za przeciwwskazanie do użytkowania.

 5. Z urządzenia można korzystać tylko i wyłącznie pod okiem trenera/opiekuna sali.

 6. Podczas korzystania z atrakcji należy zająć jedno  miejsce – trampolinę – przystosowane do skoków. Na jednej trampolinie może się znajdować tylko i wyłącznie jedna osoba.

 7. Podczas korzystania należy postępować według zaleceń trenera/opiekuna sali.

 8. W trakcie  korzystania z atrakcji zabrania się biegania i przeskakiwania między trampolinami.

 9. UWAGA! Korzystanie z urządzenia niesie ze sobą element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.

 10. Po zakończeniu korzystania należy szybko i sprawnie opuścić miejsce, gdzie znajduje się atrakcja.